X

Jak zmotywować dziecko do nauki

Oto kilka wskazówek, jak zainspirować dziecko do nauki: Wyznaczanie celów nauki, włączanie pozytywnych wzmocnień i stosowanie nagród. Oto kilka innych pomysłów, które mogą zainspirować dziecko do nauki. Jeśli zastanawiasz się, jak zmotywować dziecko do nauki, sprawdź inne nasze artykuły. Być może zainspirują Cię one do wypróbowania nowych technik. Tak więc, zacznij od tych wskazówek już dziś! Możesz zmotywować swoje dziecko do nauki, tworząc środowisko, w którym czuje się pewnie i komfortowo.

Pozytywne wzmocnienie

Jednym ze sposobów motywowania dziecka do nauki jest nagradzanie go za dobre zachowanie. Dzieci nie są tak świadome siebie jak dorośli, więc pozytywne wzmocnienie jest świetnym sposobem na zwrócenie uwagi na cechy, które wykazują. Nagroda powinna być dostosowana do danego zachowania. Na przykład, jeśli dziecko dzieli się z innym dzieckiem, rodzice mogą pozwolić mu wybrać następny posiłek lub nagrodzić je poprzez pozostanie na noc, aby pobawić się z rodzeństwem. Dziecko będzie bardziej skłonne do zapamiętania pozytywnych konsekwencji, gdy są one związane z ich zachowaniem.

Innym sposobem na wzmocnienie pożądanego zachowania jest użycie odznak rozpoznawczych. Nagrody powinny wzbudzać wewnętrzną motywację dziecka. Używanie odznak rozpoznawczych jest doskonałym sposobem na motywowanie dziecka. Dziecko może zdobywać odznaki za osiągnięcie określonych celów. Odznaka Osobistego Rekordu dziecka to świetny sposób na zachęcenie do pozytywnego wzmocnienia. Kilka innych odznak to poprawne odpowiedzi w kolejnych dniach, praca nad treścią dwa kursy powyżej ich wieku, i inne osobiste osiągnięcia.

Główną zaletą pozytywnego wzmocnienia jest to, że łatwiej jest rodzicom trzymać się tego podejścia, niż używać kar. Pozytywne wzmocnienie buduje zaufanie między dzieckiem a rodzicem i zachęca dziecko do szukania u ciebie rady. Stosowanie pozytywnych strategii wychowawczych pomoże Ci również utrzymać szczęśliwe relacje z dzieckiem. Ponadto zachęci dziecko do nauki w większym stopniu niż dotychczas, ponieważ będzie ono ufać Tobie i swojej rodzinie. Jednak pozytywne wzmocnienie nie gwarantuje pomyślnego wyniku.

W badaniu przeprowadzonym przez Little i Akin-Little, naukowcy zbadali praktyki zarządzania klasą i stwierdzili, że nauczyciele często stosowali pozytywne wzmocnienie, aby nagradzać uczniów za dobre zachowanie. Podali również, że kiedy uczniowie naruszali zasady obowiązujące w klasie, nauczyciele reagowali poprzez zwracanie dużej uwagi i przesuwanie dziecka bliżej nich. Może to działać jako pozytywny wzmacniacz dla niewłaściwego zachowania. W badaniu sprawdzono również, czy pozytywne wzmocnienie pomoże poprawić frekwencję uczniów.

Zobacz też:  Porady dotyczące układania dziecka do snu

Ustalanie celów studyjnych

Jednym ze sposobów zachęcania dziecka do nauki jest ustalanie celów studyjnych. Wyznaczając osiągalne cele, dziecko będzie czuło się bardziej zachęcone do ich realizacji. Wyznaczaj wyższe cele co tydzień lub co miesiąc i spraw, by ich realizacja była priorytetem. Następnie zapewnij swojemu dziecku system nagród, który pomoże mu utrzymać motywację. Zwiększona GPA da im przewagę podczas ubiegania się o studia i zabezpieczania dobrej pracy.

Dzieci potrzebują konkretnych i wymiernych celów, aby mieć motywację do nauki. Mają też tendencję do lepszego radzenia sobie, gdy widzą wynik swoich wysiłków. W 2014 roku badacze stwierdzili, że było to szczególnie prawdziwe w przypadku samodzielnego uczenia się. Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko jest małe czy duże, będzie bardziej skłonne trzymać się celu, gdy zobaczy, że nagroda będzie tego warta.

Poza wyznaczaniem celów nauki, rodzice mogą również pomóc swoim dzieciom stworzyć własne. Zrób z dzieckiem burzę mózgów, jakie cele chciałoby osiągnąć. Zapytaj go, co chciałoby osiągnąć w ciągu roku akademickiego. Następnie wspólnie opracujcie plan realizacji tego celu. Możesz również pomóc dziecku stworzyć plan na cały rok i pomóc mu pozostać na drodze do osiągnięcia celów.

Proces wyznaczania celów jest doskonałą strategią zarządzania wieloma rzeczami i uczenia się. Uczniowie są zmotywowani, aby starać się bardziej i osiągnąć ponad oczekiwania, jeśli otrzymają ambitne cele. Na przykład, studenci mogą być zmotywowani do poprawienia swojej oceny o dziesięć procent – mały napiwek dla kelnera lub serwera. Aby zmotywować się do lepszej pracy, uczniowie mogą przedyskutować swoje notatki z zajęć i stworzyć plany, jak poprawić swoje oceny.

Dawanie dzieciom możliwości dokonywania wyborów

Dostarczanie dzieciom szeregu wyborów jest skutecznym sposobem, aby pomóc im zbudować poczucie niezależności i odpowiedzialności. Oprócz zachęcania ich do dokonywania rozsądnych wyborów, dawanie im możliwości wyboru pozwala im również rozwijać dobre umiejętności podejmowania decyzji. Daj dzieciom możliwości dokonywania wyborów w różnych sytuacjach, takich jak wybór książki do czytania lub tortu urodzinowego do świętowania.

Zobacz też:  Spacerówki, które można złożyć w książkę – przedstawiamy wybrane modele

O ile dzieci są ogólnie ciekawe i lubią dokonywać wyborów, niektóre dzieci pragną kontroli nad swoją edukacją. Często te dzieci będą wycofywać się z nauki, gdy czują się bez kontroli. Dlatego dawanie im opcji jest świetnym sposobem na zmotywowanie ich do ukończenia pracy i zainteresowania się nią. Daj im opcje do wyboru, ale nie przesadzaj. Daj im opcje i pozwól im wybrać własne zainteresowania, ale pamiętaj, aby wyjaśnić, dlaczego wybierają pewne zajęcia.

Chwalenie wysiłków zachęci dzieci do nauki i rozwinie postawę, że porażka jest okazją do poprawy. Kiedy dzieci są chwalone za wysiłek, nie będą tak bardzo bały się popełniania błędów. Ponadto, kiedy chwalą własne wysiłki, dzieci czują, że mogą osiągnąć wszystko, co chcą. To również buduje ich pewność siebie, aby kontynuować naukę. A taki sposób myślenia będzie prowadził do sukcesu. Dlatego chwalenie dziecka za jego wysiłek i wytrwałość zmotywuje je.

Daj dziecku swobodę w eksplorowaniu otoczenia i dokonywaniu wyborów. Będą bardziej zaangażowane, jeśli będą mogły samodzielnie podejmować decyzje o tym, nad którymi projektami pracować. Pozwolenie dzieciom na wybór pomiędzy różnymi projektami zachęci je do dalszej pracy i nauki. Dawanie dziecku swobody w wyborze tego, czego ma się uczyć, pomoże wzmocnić jego niezależność i pewność siebie. Będą również w stanie zdecydować, jakie projekty chcą podjąć.

Używanie nagród

Używanie nagród w celu zmotywowania dziecka do wykonania określonego zachowania to świetny sposób na zbudowanie pewności siebie i pomoc dziecku w osiągnięciu nowych celów. Należy jednak pamiętać, że nagrody zewnętrzne są arbitralne i często nie mają związku z nagradzanym zachowaniem. Korzyści z czystego pokoju są często korzystniejsze niż nagrody zewnętrzne, w tym łatwiejszy dostęp do pożądanych przedmiotów, zapobieganie problemom zdrowotnym i poczucie spełnienia.

Pozytywne wzmocnienie wiąże się ze zmianą sposobu myślenia i wykorzystaniem pochwał i informacji zwrotnych w celu zachęcenia do pozytywnych zachowań. Możesz chcieć przywitać każdego ucznia przy drzwiach i zrobić punkt, aby powiedzieć coś miłego do nich. Można nawet zdecydować się na nagradzanie całej klasy za określone zachowanie. Upewnij się, że nagrody są przyznawane wkrótce po wystąpieniu danego zachowania. Możesz również użyć nagród, aby zaszczepić poczucie własności i dumy z zachowania, którego próbujesz nauczyć.

Zobacz też:  Trampki dla dzieci – jakie wybrać najlepsze?

Podstawową korzyścią z używania nagród, aby zachęcić dzieci do nauki jest to, że buduje ich poczucie własnej wartości i daje im poczucie autonomii. Dzieci uczą się najlepiej, gdy daje się im wybór. Na przykład, jeśli Twoje dziecko ukończyło projekt naukowy, daj mu w nagrodę możliwość pójścia do centrum przyrodniczego, muzeum lub zoo. Nagradzanie dziecka za ukończenie projektu zwiększy jego pewność siebie jako ucznia i sprawi, że będzie ono bardziej skłonne do wykonania przyszłych zadań.

Pomimo wszystkich zalet stosowania nagród w celu zachęcenia dziecka do nauki, wiele dzieci nie uczy się najlepiej bez nich. Używanie nagród do motywowania dziecka do nauki nie powinno być wykorzystywane jako środek do nagradzania złego zachowania. Zamiast tego nagradzaj dziecko za wykonanie zadania, chwaląc je za wysiłek i wytrwałość. Nagrody muszą być oparte na tym, ile dziecko włożyło wysiłku, wytrwałości i osiągnięć.

Dostarczanie okazji do interakcji z nowymi przedmiotami

Dostarczanie okazji do interakcji z nowymi przedmiotami pomoże niemowlętom i małym dzieciom stać się ciekawymi świata wokół nich. W naturalny sposób poszukują i badają przedmioty, które zachowują się w zaskakujący sposób. Niemowlęta upuszczają, rzucają i badają nowe przedmioty, aby odkryć, co się dzieje, gdy wchodzą z nimi w interakcję. Zapewnienie możliwości interakcji z nowymi przedmiotami pomoże pobudzić ich ciekawość i skłonić do nauki. Oto kilka pomocnych wskazówek:


Sprawdź także:

Może Cię także zainteresować: