X

Kiedy dziecko widzi coś nowego, jego mózg wyczuwa szczegóły

Kiedy dziecko widzi coś nowego, jego mózg nadaje sens szczegółom – proces ten nazywa się asymilacją. Dziecko tworzy trójwymiarowy obraz świata, obserwując otaczające je zabawki i przedmioty. W miarę upływu lat, ich świadomość głębi i przestrzeni rozszerza się i będą w stanie zrozumieć trójwymiarowe obiekty i ich względną odległość. Nauczą się rozróżniać kolory, kształty i tekstury oraz zaczną rozumieć pojęcie odległości i głębokości.

Asymilacja

Jedną z najwcześniejszych oznak asymilacji jest tworzenie nowych tożsamości grup etnicznych. Europejscy chłopi opuszczali swoje wioski i emigrowali do Ameryki myśląc o sobie jako o Sycylijczykach lub Neapolitańczykach. Stopniowo zaczęli postrzegać siebie jako Włochów, a później jako Włochów-Amerykanów. To pojawienie się tożsamości grupowych było potępiane przez wielu rodowitych Amerykanów, którzy widzieli te terminy jako afront dla ich indywidualnych praw.

Teoria asymilacji Piageta sugeruje, że dzieci uczą się znajdować równowagę między asymilacją a akomodacją. Ta równowaga pozwala dzieciom dostosować swoje zachowania w odpowiedzi na nowe informacje i utrzymać dotychczasową wiedzę dziecka. W przypadku drzewa, schemat dziecka nie jest tylko zielony i duży; obejmuje również korę, liście i sposób, w jaki jest używany podczas świąt Bożego Narodzenia.

W życiu dziecka, asymilacja może rozpocząć się poprzez wystawienie go na wartości i tradycje swoich rodziców. Jeśli córka sąsiadki jest zawsze grzeczna i słodka, prawdopodobnie odrzuci zachowanie dziecka jako niewinną pomyłkę i doda je do swojej już odziedziczonej wiedzy. Jednak jeśli dziecko widzi sąsiada jako agresywnego, może założyć, że jest to oznaka braku szacunku.

Badanie pochodzenia etnicznego matki ujawniło, że dzieci imigrantów częściej dorastały z rodzicami, którzy mówili językiem innym niż ich własny. W związku z tym mają większe szanse na poznanie swojego dziedzictwa niż dzieci rodziców imigrantów. Niemniej jednak nie jest to gwarancja asymilacji. Chociaż istnieje wiele różnic między rodzicami imigrantami i rodzimymi, ogólny wzór asymilacji sugeruje, że pochodzenie etniczne dziecka nie ma bezpośredniego wpływu na jego zdolność do przystosowania się do nowych środowisk.

Pamięć

Nowe badania pokazują, że ludzie zachowują wspomnienia w znacznie młodszym wieku niż wcześniej sądzono, w wieku około 2,5 roku. Choć może to brzmieć daleko od rzeczywistego wieku, jest to ważny kamień milowy, ponieważ decyduje o tym, jak wiele z naszego życia zostanie zapamiętane. Naukowcy, kierowani przez profesor Carole Peterson z Memorial University w Nowej Fundlandii, przyjrzeli się również wcześniejszym badaniom nad amnezją dziecięcą oraz danym, które zebrała w swoim laboratorium w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Zobacz też:  Jaki kolor oczu będzie miało dziecko? Użyj kalkulatora koloru oczu dziecka!

Dzieci polegają na sednie swojej pamięci, aby wyciągać wnioski. Na przykład, dziecko może założyć, że ołówek jest obecny w klasie, ale dorosły skupiłby się na dokładnych szczegółach sceny. Kiedy dziecko widzi obrazek, jego wspomnienie sceny jest bardziej prawdopodobne, że będzie dokładne. Jest to ważne, ponieważ większość z nas doświadcza świata wizualnie. Używając obrazów, dzieci mogą uczyć się szybciej.

Dorośli mogą zapamiętać do 1000 obrazów wizualnych i jest prawdopodobne, że dzieci mogą zrobić to samo. Jednak niewiele badań przeprowadzono, aby określić poziom szczegółowości, jaki małe dzieci mogą zachować dla dużego zestawu obiektów. Chociaż dzieci mogą nie mieć takiej samej potrzeby zapamiętywania różnic między obiektami, to jednak wcześnie wykazują oznaki wierności i dokładności. W związku z tym, pamięć dzieci powinna to odzwierciedlać. Badania, które pokazują ten wczesny rozwój, są ważne dla kierowania edukacją, zapobiegania traumie dziecięcej i rozwoju pamięci dzieci.

Wiedza, taka jak ta przedstawiona na rysunku 1, pomaga budować wspomnienia. Wiedza ta tworzy specjalne kody, umożliwiające jednostkom szybkie i łatwe zapamiętywanie informacji. Na przykład dziecko, które kocha muzykę, może zwracać większą uwagę na teksty i częściej słuchać piosenek niż to, które nie lubi muzyki. Pamięć jest złożonym procesem, ale większość dzieci jest w stanie zwrócić uwagę na informacje, gdy są one potrzebne. Są w stanie przechowywać ważne informacje zarówno w pamięci krótkotrwałej, jak i długotrwałej.

Timing

Dzieci z trudnościami w uczeniu się często mają problemy z czasem i rytmem. Nie potrafią nadążyć za tempem klasy lub lekcji. Nawet jeśli są w stanie słuchać i przetwarzać instrukcje, mogą mieć trudności z określeniem czasu, kiedy widzą obrazki, grają w gry lub czytają. Problem ten można przezwyciężyć, trenując mózg, by nadążał za timerem. Ale jak trenować mózg, aby był bardziej wydajny? Jest kilka kroków, które należy podjąć.

Zobacz też:  Jak zorganizować kącik do przewijania dziecka?

Po pierwsze, badacze przetestowali wydajność pomiaru czasu u dzieci z autyzmem. Percepcja interwałów u dzieci zmienia się w ciągu całego dzieciństwa, osiągając szczyt w wieku od trzech do pięciu lat. W wieku 8 lat, wydajność czasowa jest zazwyczaj porównywalna z wydajnością dorosłych. Wrażliwość czasowa dziecka poprawia się przez całe dzieciństwo, dlatego też badania behawioralne skupiły się na określaniu czasu u dzieci z autyzmem. Badają one również rozwój mózgu i czy zachowanie dziecka odzwierciedla jego zdolność do przetwarzania czasu.

Badacze zmierzyli dwie zmienne, indywidualną spójność i błąd czasowy. Błąd czasowy mierzy różnicę między obserwowanymi i oczekiwanymi czasami. Indywidualna spójność mierzy zmienność między powtórzeniami. Sesje testowe przeprowadzono w cichym pomieszczeniu na Uniwersytecie Mediolan-Bicocca oraz w szkole. Każda sesja trwała trzydzieści minut. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki były imponujące. Choć wciąż jest wiele rzeczy, których trzeba się nauczyć, możemy wykorzystać te wyniki jako punkt wyjścia do dalszego zrozumienia mechanizmów powodujących zachowanie u dzieci.

Jedno badanie wykazało, że indywidualna spójność i błąd czasowy były odwrotnie skorelowane z prędkością czytania. Sugeruje to, że gdyby dzieci były niespójne z prędkością czytania, czytałyby mniej sylab na sekundę. Jednak dzieci z niższą spójnością indywidualną i wyższym błędem czasowym popełniałyby więcej błędów. Badanie to ma pewne implikacje dla diagnozy dysleksji. Musimy więc być świadomi tego problemu i pomóc mu stać się mniej trudnym.

Tryb informacji

Dzieci mogą łatwo dodawać nowe obiekty do swojej mentalnej bazy danych. Jednak ten proces adaptacji często prowadzi dzieci do przyjmowania błędnych założeń na temat nowych obiektów. Na przykład dziecko, które w przeszłości uczyło się o kotach, może pomylić nowego psa z jednym z nich. Ten błąd jest wyuczonym zachowaniem i musi być skorygowany podczas procesu akomodacji dziecka. W niniejszym artykule przedstawiono przykłady ilustrujące te zagadnienia. Czytaj dalej, aby odkryć, jak możesz pomóc dziecku dostosować się do nowych obiektów.

Dzieci używają kilku trybów wyjaśniania jednocześnie, z elastycznością i ograniczeniem. Używają specyficznych dla danej dziedziny ram wiedzy, aby opisać zachowanie i właściwości obiektów nieożywionych. Nie zawsze dopasowują jeden sposób wyjaśniania do jednego obiektu docelowego. W przeciwieństwie do nich, dorośli tak robią. Badanie pokazuje, że dzieci dopasowują wyjaśnienie do jednego typu podmiotu docelowego w około osiemdziesięciu procentach przypadków. Wyniki badania Chouinarda są podobne do tych z niniejszego badania.

Zobacz też:  Noworodek nie chce spać - 10 najczęstszych przyczyn

Postrzeganie obiektu przez dzieci

Stwierdziliśmy, że dorośli przetwarzają wymiary obiektu zarówno w percepcji wzrokowej, jak i niezależnie w działaniu. Nasze wyniki pokazują, że dzieci jednak przetwarzają wymiary obiektu w sposób interaktywny. Ta interakcja pozwala dzieciom wnioskować o wielkości, kształcie i kolorze obiektu i może pomóc wyjaśnić związek między wiekiem a wrażliwością na możliwość obiektu. Tutaj omawiamy niektóre aspekty wyników i omawiamy, jak te wyniki mogą być replikowane.

Badanie wykazało, że dzieci w grupie głębi były mniej wrażliwe na informacje 3D niż dzieci w grupie niemożliwej. Wyniki dokładności dla dzieci były znacząco wyższe niż szansa, na poziomie 2,41 dla obiektów możliwych i niemożliwych. Wynik ten wskazuje, że wrażliwość dzieci na informacje strukturalne nie wynika z niezrozumienia zadania lub nieumiejętności jego poprawnego wykonania. Wyniki sugerują jednak, że wykorzystanie informacji strukturalnej w percepcji dzieci może różnić się od wykorzystania jej przez dorosłych.

Badanie polegało na zastosowaniu dystraktorów. Rozpraszaczami były losowe obiekty, jeden bogaty w szczegóły zabawka, a drugi szara karykatura trójwymiarowego kształtu. Ta ostatnia została stworzona przez trójwymiarową drukarkę, pomalowana na szaro i zaprojektowana tak, aby miała taką samą objętość jak bogate instancje. Średni rozmiar obiektów wynosił 11,4% bogatych instancji. Pomimo tego, nadal były one wystarczająco rozpraszające, by prowadzić do rozproszenia uwagi.

Trudności w przetwarzaniu wizualnym wpływają na wszystkie obszary rozwoju dziecka. Percepcja figury-terenu jest jednym z takich obszarów, który wpływa na zdolność dziecka do czytania i skanowania tekstów w poszukiwaniu istotnych informacji. Mogą one również mieć problemy z zagadkami i dziełami sztuki, które wymagają wysokiego poziomu szczegółowości. Ponadto problemy z percepcją wzrokową wpływają na wyniki w nauce. Kiedy dziecko zmaga się z tym, kluczowe jest, aby pomóc mu rozwinąć umiejętności wizualne niezbędne do podejmowania takich decyzji.


Sprawdź także:

Może Cię także zainteresować: