X

Kościół katolicki i chrzest

Kościół nakłania rodziców, aby starali się o chrzest noworodka wkrótce po urodzeniu, ale nie ma ustalonego harmonogramu. We wcześniejszych czasach często proszono o chrzest w ciągu miesiąca od narodzin, a obecność matki była wymagana. Kościół nie trzyma się konkretnych terminów chrztu niemowląt, więc czas ceremonii zależy od rodziców i chrzestnych. Dzisiejsze problemy nie mają jednak związku z tymi z przeszłości.

Rodzice chrzestni nie są wykorzystywani przy chrzcie niemowląt

Historycznie rodzicom chrzestnym powierzano zadanie pasterzowania dzieciom w życiu chrześcijańskim. Dziś rodzice chrzestni służą jako duchowi, emocjonalni i finansowi orędownicy. Choć termin ten nigdy nie pojawia się w Biblii, prawdopodobnie powstał wraz z rozpoczęciem chrztu niemowląt. W każdym razie jest to tradycja zakorzeniona w praktyce kulturowej, która historycznie miała bardziej znaczenie społeczne i ekonomiczne niż duchowe. Mimo to istnieją powody, dla których rodzice chrzestni nie są używani przy chrzcie niemowląt.

Niektóre kościoły pozwalają rodzicom dziecka być rodzicami chrzestnymi. Jednak w większości przypadków rodzic chrzestny musi osobiście uczestniczyć w chrzcie, aby służyć jako świadek. Nawet jeśli rodzic chrzestny mieszka daleko, może służyć jako duchowy przewodnik podczas podróży wiary dziecka. Jeśli rodzice nie mogą uczestniczyć w chrzcie, rodzic może służyć jako rodzic chrzestny.

Oprócz sponsorów, rodzice chrzestni muszą być praktykującymi katolikami. Niekatolikom zabrania się pełnienia roli rodziców chrzestnych dla niekatolików. Rodzice chrzestni powinni zostać wybrani dopiero po tym, jak rodzice wybiorą odpowiednie osoby. Jeśli rodzice nie są pewni co do przyszłości rodziców chrzestnych, powinni uczestniczyć w instruktażu chrztu w parafii, w której dziecko będzie ochrzczone. W ten sposób poznają właściwą procedurę wyboru rodziców chrzestnych.

Rodzice lub opiekunowie muszą mieć ukończone 16 lat

Przed udzieleniem dziecku sakramentu chrztu, rodzice lub opiekunowie muszą osiągnąć wiek, w którym można wyrazić zgodę. Oprócz zgody rodziców, dziecko musi być prawnie strzeżone przez rodziców lub prawnych opiekunów. Sponsor musi mieć ukończone 16 lat i musi być praktykującym katolikiem. Rodzice chrzestni dziecka również muszą mieć ukończone 16 lat i być w pełni wtajemniczeni.

Zobacz też:  Jak ubierać dziecko w zależności od pogody? Poznaj przydatne wskazówki

Oprócz rodziców lub opiekunów trzymających dziecko podczas chrztu, rodzice chrzestni muszą mieć ukończone 16 lat. Chrzest jest celebracją wiary i rozpoczyna inicjację dziecka we Wspólnocie chrześcijańskiej. Sakrament chrztu jest udzielany siedem dni w tygodniu przez cały rok. Aby móc służyć jako rodzic chrzestny, rodzice lub opiekunowie muszą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do chrztu. Jednak pastor zastrzega sobie prawo do opóźnienia chrztu, jeśli rodzice lub opiekunowie nie ukończyli zajęć.

Typowo rodzice lub opiekunowie muszą mieć co najmniej 16 lat, aby udzielić dziecku sakramentu chrztu. Podczas gdy większość religii chrześcijańskich pozwala na chrzest w dowolnym miejscu, katolicy muszą starać się o zgodę kościoła parafialnego na przeprowadzenie ceremonii. Ponadto chrzest wymaga zgody rodziców lub opiekunów, a jeśli istnieje wspólna opieka nad dzieckiem, oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na udział w parafii.

Rodzice chrzestni muszą mieć ukończone 16 lat

Kościół katolicki wymaga, aby rodzice chrzestni mieli ukończone 16 lat, przyjęli sakramenty chrztu, bierzmowania i komunii świętej oraz mieli głębokie pragnienie nauczania wiary. Muszą być również praktykującymi katolikami. Oznacza to, że muszą być aktywni w swojej lokalnej parafii i regularnie uczestniczyć we Mszy Świętej. Muszą także zawrzeć związek małżeński w Kościele katolickim i nie być rozwiedzeni lub ponownie żonaci.

Rodzice muszą wybrać rodziców chrzestnych, którzy powinni mieć co najmniej 16 lat. Nie mogą być matką, ojcem ani ojczymem dziecka. Rodzice chrzestni muszą być aktywni w swojej parafii i przyjąć sakramenty bierzmowania i komunii. Podczas polewania wodą matka i ojciec zazwyczaj trzymają dziecko. Rodzice chrzestni mogą trzymać dziecko, jeśli taka jest ich tradycja. Gdy dziecko zostanie ochrzczone, rodzic może podnieść je z chrzcielnicy, jeśli się na to zdecyduje.

Klasa przygotowania do chrztu jest wymagana zarówno dla rodziców, jak i chrzestnych. Klasa ta uczy rodziców o znaczeniu tego życiowego zobowiązania wobec Kościoła. Wybierając rodziców chrzestnych, rodzice powinni upewnić się, że mają oni kwalifikacje do wzięcia udziału w zajęciach. Idealnie byłoby, gdyby jeden rodzic i jeden rodzic chrzestny byli praktykującymi katolikami. Jednakże rodzice chrzestni muszą być potwierdzonymi katolikami lub posiadać list od swojego pastora poświadczający ich status jako katolików. Podobnie, rodzice chrzestni muszą mieć dowód bierzmowania, oraz posiadać świadectwo chrztu, które pokazuje, że nie są związani karami kanonicznymi.

Zobacz też:  Kiedy dziecko przesypia całą noc?

Prezenty dopuszczalne podczas ceremonii chrztu

Zapewne zastanawiasz się, jakie prezenty są odpowiednie podczas ceremonii chrztu. Tradycyjnym wyborem jest srebrny krzyżyk, który może mieć postać od zwykłej łyżeczki po delikatną srebrną bransoletkę. Nie musisz jednak ograniczać swojego prezentu do tego typu ceremonii religijnej. Srebrne pamiątki są również dopuszczalne. Tylko upewnij się, aby wybrać kawałek, który ma dużą wartość dla rodziny.

Inna opcja prezentu jest kompas. Podczas gdy to nie jest odpowiednie dla dziecka, to jest odpowiednie dla dorosłego, który właśnie przeszedł chrzest. Można na nim wygrawerować specjalną wiadomość lub imię dziecka i będzie on służył jako trwałe przypomnienie tego wydarzenia. Ozdoby są również akceptowalnymi prezentami na chrzest. Jeśli nie jesteś pewien, co kupić, oto kilka opcji:

Gotówka jest również dopuszczalnym prezentem na chrzest, choć wiele osób decyduje się przynieść kartę i/lub pieniądze. Gotówka może być odpowiednia, ale prawdopodobnie będziesz chciał pójść o krok dalej i dać coś bardziej znaczącego dla rodziny. Jeśli jednak nie możesz sobie pozwolić na prezent pieniężny, możesz rozważyć zakup koszyka wypełnionego innymi prezentami. Możesz je następnie wręczyć jako prezenty podczas ceremonii chrztu.

Książki to doskonały wybór prezentów na chrzest. Dzieci uwielbiają czytać i jest to miły gest, aby dać dziecku książkę do czytania. Rozważ książki planszowe i religijne dla dziecka. Możesz również dać dziecku biblię lub wypchane zwierzę. Możesz nawet zawrzeć w książce wiadomość. Taki prezent to doskonały sposób na uhonorowanie dziecka i jego nowego życia na świecie.

Symbolizm chrztu

Podstawowym symbolem chrztu jest woda. Zarówno Jezus, jak i Jan Chrzciciel używali wody w swoich chrztach, a płynąca woda z przebitego boku Jezusa jest reprezentacją żywej wody życia Chrystusa. Woda jest również symbolem nowego życia, wzrostu, mocy, wyzwolenia, oczyszczenia i odnowy. W chrzcie ludzie są zanurzani w wodzie częściowo lub całkowicie, a wiara chrześcijańska uczy, że woda jest niezbędna do życia.

Zobacz też:  Kolor oczu dziecka - od czego zależy?

Biblia mówi nam, że osoba ochrzczona staje się nowym stworzeniem. To nowe stworzenie dzieli tożsamość Chrystusa. Osoba ta zostaje włączona do wspólnoty, która oczekuje na powrót Pana. Jednak niektóre wyznania uczą, że osoba ochrzczona musi być przekonana o swojej wierze w Jezusa, zanim zostanie ochrzczona. Dlatego chrzest dla innych celów niszczy symbolikę chrztu.

Symboliczne znaczenie chrztu jest głębokie. Oprócz znaczenia duchowego, chrzest funkcjonuje jako potężny symbol nowej tożsamości w Chrystusie. W chrzcie jednostka zostaje przyjęta do wspólnoty wierzących. Przyjmując Chrystusa jako Zbawiciela, osoba ta staje się częścią Bożej rodziny. Chrzcielnica, czytania biblijne, modlitwy i rodzice chrzestni symbolizują wiarę chrześcijańską i jej przekonania. Modlitwa na zakończenie chrztu przywołuje Ducha Świętego, aby chronił dziecko przed grzechem i zapewnił mu ochronę i miłosierdzie, których potrzebuje, aby wieść życie godne życia wiecznego.

Zagrożenia płynące z bez życia, nominalnego chrześcijaństwa

Nominalne chrześcijaństwo jest wynikiem działania ludzi, którzy nie są w stanie zrozumieć znaczenia duchowości. Rezultaty ich działań nie wskazują na dzieło Chrystusa. Ich reakcje na życie nie różnią się od działań ateistów. Ci, którzy są pozbawieni życia w swojej wierze, nie mają pojęcia, jak trzymać dziecko do chrztu. Ten brak zrozumienia duchowości wpływa na wszystkie aspekty życia.

Niemowlęta nie składają swojej wiary w Chrystusa, a chrzest jest konieczny tylko wtedy, gdy podejmują osobiste zobowiązanie wobec Pana. Jednak niektórzy wierzą, że chrzest może ich zbawić i służy im paedokomunia. Ci, którzy wierzą w Biblię wiedzą, że Jezus był Synem Bożym, a więc chrzest musi być zastosowany wobec nich, gdy podejmą osobiste zobowiązanie wobec Niego.


Sprawdź także:

Może Cię także zainteresować: