Rozwarcie na 2 cm – co oznacza, jakie są etapy porodu?

Rozwieraniem się szyjki macicy nazywa nazywa się stopniowe poszerzanie się szyjki w czasie porodu, aż do momentu, gdy jej rozmiary są w stanie umożliwia wydostanie się dziecka z macicy i jego przyjście na świat. W medycynie rozwarcie szyjki macicy mierzy się w centymetrach. Kontrolę nad rozwarciem sprawują lekarz oraz położna, dzięki temu możliwe jest monitorowanie postępu i etapu, w jakim znajduje się poród.
Rozwarcie na 2 cm

Rozwarcie się szyjki macicy następuje przede wszystkim pod wpływem hormonów, jak i także naciskiem główki dziecka na narządy rodne matki. Do hormonów wpływających na rozwarcie szyjki macicy zalicza się: oksytocynę oraz prostaglandyny. Oksytocyna produkowana jest przez przysadkę mózgową. Powoduje ona pobudzenie macicy do skurczu. Z kolei prostaglandyny są produkowane przez błony śluzowe macicy. Odpowiedzialne są one za rozluźnienie i rozwarcie szyjki macicy, jak i także pobudzenie jej skurczów. W okresie porodu hormony te działają razem, aby umożliwić dziecku przejście przez kanał rodny.

Kiedy występuje rozwarcie na 2 cm? 

W czasie trwania ciąży szyjka macicy pozostaje zamknięta, umożliwia to wzrost i rozwój dziecka w macicy oraz zabezpiecza je przed infekcjami ze środowiska zewnętrznego. W momencie rozpoczęcia porodu szyjka macicy zaczyna się stopniowo otwierać, co umożliwia urodzenie dziecka. Rozwarcie szyjki macicy składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie następuje przygotowanie szyjki macicy, przez co szyjka staje się bardziej miękka i elastyczna. Warto również wspomnieć o tym, że w trakcie trwania ciąży szyjka macicy wydłuża się, co zapobiega przedwczesnemu porodowi. Jednakże w trakcie porodu, długość szyjki macicy nie powinna przekraczać 3 cm. W czasie trwania ciąży zmienia się również szerokość szyjki macicy, przez co w ostatnich tygodniach staje się ona coraz szersza. W momencie porodu szyjka macicy musi być szeroka na co najmniej 2 cm. Gdy szyjka macicy rozwiera się na 2 cm, oznacza to, że mięsień ten rozciągnął się na odległość 2 cm. Jest to początek procesu rozwierania szyjki macicy i oznacza, że poród jest blisko, ale może jeszcze potrwać kilka godzin lub dni. Ważna jest również głębokość szyjki macicy, gdyż większa jej głębokość umożliwia na przejście dziecka przez kanał rodny. Ostateczny rozmiar rozwarcia szyjki macicy zależy od wielu czynników, w tym od wielkości dziecka, rodzaju porodu (np. naturalny czy cesarskie cięcie) i kondycji fizycznej matki. W momencie porodu szyjka macicy musi być otwarta na 10 cm. 

W jaki sposób określić rozwarcie szyjki macicy?

Lekarz lub położna może określić rozmiar rozwarcia szyjki macicy poprzez badanie palcem przez pochwę. Podczas tego badania lekarz lub położna wprowadza jeden lub dwa palce do pochwy i ocenia, jak szeroko jest otwarta szyjka macicy.

Rozmiar rozwarcia szyjki macicy określa się za pomocą skali Bishopa. Skala ta wymienia sześć stopni rozwarcia szyjki macicy, od 0 (szyjka macicy jest całkowicie zamknięta) do 10 (szyjka macicy jest całkowicie otwarta). Przykładowo, rozwarcie na 2 cm odpowiada stopniowi 3 na skali Bishopa.

Jakie wyróżnia się etapy rozwarcia szyjki macicy? 

W trakcie ciąży i porodu wyróżnia się różne etapy rozwarcia szyjki macicy, zalicza się do nich: 

  1. Rozwarcie 0 cm: Szyjka macicy jest zamknięta i chroni dziecko przed infekcjami.
  2. Rozwarcie 1-2 cm: Szyjka macicy jest nieco otwarta i elastyczna, co jest znakiem, że poród jest bliski.
  3. Rozwarcie 3-4 cm: Szyjka macicy jest szersza i bardziej elastyczna. Poród jest coraz bliżej.
  4. Rozwarcie 5-6 cm: Szyjka macicy jest jeszcze szersza i bardziej otwarta. Poród jest coraz bliżej.
  5. Rozwarcie 7-8 cm: Szyjka macicy jest otwarta na około 7-8 cm. Poród jest już bardzo bliski.
  6. Rozwarcie 9-10 cm: Szyjka macicy jest całkowicie otwarta i dziecko może przejść przez kanał rodny.
  7. Rozwarcie 10 cm i więcej: Szyjka macicy jest rozwinięta na więcej niż 10 cm i dziecko jest już na świecie.

Podsumowując, rozwarcie na 2 cm może przydarzyć się na długo przed rozpoczęciem akcji porodowej. Niektóre kobiety potrafią mieć takie rozwarcie na miesiąc przed porodem. Wszystko to jest sprawą niezwykle indywidualną. Przy pierwszym dziecku akcja zazwyczaj posuwa się bardzo wolno, przy kolejnych idzie to już trochę szybciej. W moim przypadku od rozwarcia na 2 cm do porodu minęło 15 godzin, zdarzają się jednak przypadki, w których pełne rozwarcie osiągane jest w około 2 godziny.


Sprawdź także:
Archiwum: grudzień 2022
Photo of author

Karolina Woźniak

Odkąd pamiętam fascynowała mnie praca z ludźmi, dlatego z wykształcenia jestem psychologiem. Ponieważ jednak w życiu często pojawiają się niespodziewane drogi, nigdy nie pracowałam w zawodzie. Od ukończenia studiów na Uniwersytecie Warszawskim realizuję się zawodowo w agencjach reklamowych. Praca jest moją pasją, jednak staram się równoważyć ją z życiem domowym oraz rozwojem osobistym.

Popularne wpisy: