X

Rodzaje badań prenatalnych

Badania prenatalne wykonuje się, gdy dziecko pozostaje jeszcze w łonie matki. Mają one na celu wykrycie najczęściej spotykanych wad rozwojowych oraz mutacji w genach. Dają możliwość zaplanowania właściwego leczenia jeszcze w życiu płodowym lub tuż po narodzinach. Diagnostyka obejmuje badania nieinwazyjne i inwazyjne. Aby wiedzieć, jakie badania warto przeprowadzić, należy poznać ich rodzaje.
Rodzaje badań prenatalnych

Nieinwazyjne badania prenatalne — czym są?

Nieinwazyjne badania prenatalna są zupełnie bezpieczne i szybkie oraz nie powodują żadnych skutków ubocznych. Na ich podstawie można dokonać komputerowej oceny ryzyka rozwoju wad u płodu. Taką diagnostykę przeprowadza się w licznych placówkach, np. w Centrum Medycznym MAMI

Badanie ultrasonograficzne, nazywane również USG, powtarza się kilkukrotnie w czasie trwania ciąży w celu obserwacji prawidłowego wzrostu i wyglądu płodu. Polega na obrazowaniu za pomocą ultradźwięków tkanek matki i dziecka. Najważniejsze z nich przeprowadza się pomiędzy 11 a 13 tygodniem ciąży, aby ocenić parametry takie jak przezierność karkowa oraz czynność serca płodu.

Badania biochemiczne wykonuje się z surowicy krwi ciężarnej kobiety. Określają wskaźniki, które w określonym momencie ciąży powinny wynosić określone wartości. We krwi znajduje się również niewielka ilość materiału genetycznego, należącego do płodu. W czasie testu można go wyizolować i ocenić w kierunku mutacji w genach lub zmian w ilości chromosomów.

Inwazyjna badania prenatalne — kiedy się je wykonuje?

Inwazyjne badania prenatalne realizuje się tylko w sytuacji, gdy inne metody diagnostyczne wykazały jakieś nieprawidłowości. Mają one za zadanie zweryfikować postawioną diagnozę. Trzeba pamiętać, że niosą ze sobą pewne ryzyko powikłań. Do tego typu zabiegów kwalifikuje się przede wszystkim kobiety po 40. roku życia, mające w rodzinie przypadki wad genetycznych lub te, które poczęły dziecko przy użyciu technik wspomaganego rozrodu.

Zobacz też:  3 miesiąc życia dziecka - żywienie, rozwój

Do grupy inwazyjnych badań prenatalnych zalicza się amniopunkcję, czyli pobranie specjalną igłą płynu z worka owodniowego. W tym celu nakłuwa się brzuch ciężarnej pod kontrolą USG. Na podstawie otrzymanych komórek płodu analizuje się ryzyko wystąpienia mutacji genetycznych.

Kolejne inwazyjne badanie prenatalne to kordocenteza, które wiąże się z pobraniem krwi płodu ze sznura pępowinowego. Może być przeprowadzane nawet do ostatnich tygodni ciąży. Pomaga oszacować ryzyko wystąpienia wad płodu oraz daje możliwość wykrycia zaburzeń w jego krwi, jak np. anemia lub małopłytkowość.


Sprawdź także:
Może Cię także zainteresować: