Chrzestny bez bierzmowania – czy to możliwe?

Wybór chrzestnych to dla młodych rodziców często trudne i wymagające zadanie. Nie każdy chce się tego podjąć. Czy w przypadku chrztu w Kościele katolickim przyszły chrzestny bez bierzmowania może pełnić swoją rolę? W dzisiejszym artykule odpowiadamy na to pytanie.
chrzestny bez bierzmowania

Rola chrzestnego: o tym musisz pamiętać

Rodzice chrzestni w świetle tego, co naucza Kościół Katolicki nie stanowią jedynie osób, które mają pełnić rolę świadków przyjęcia chrztu przez dziecko, a następnie I Komunii Świętej czy bierzmowania. Rola chrzestnych jest większa i nie ogranicza się bynajmniej do samego fizycznego towarzyszenia przy okazji ważnych chwil. Rodzice chrzestni mają wspierać dziecko w jego rozwoju duchowym i poznawania Chrystusa. Muszą też dawać świadectwo swoim własnym życiem. Chrzestny bez bierzmowania często nie jest w stanie sprostać tym wszystkim zadaniom.

Chrzestny bez bierzmowania? Warunki stawiane rodzicom chrzestnym

W związku z dużą odpowiedzialnością, jaką mają do spełnienia rodzice chrzestni, Kościół katolicki ustanowił przepisy kanoniczne dotyczące wymogów stawianych przed każdym, kto chciałby wejść w ich rolę. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, przyszły chrzestny musi łącznie spełniać następujące warunki:

  • przynależeć do Kościoła Katolickiego, czyli po prostu być katolikiem,
  • być bierzmowanym
  • mieć już za sobą przystąpienie do sakramentu Najświętszej Eucharystii
  • prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić

Chrzestny bez bierzmowania nie jest więc odpowiednim kandydatem do tej roli z powodu ww. kryteriów. Osoba, która nie przystąpiła jeszcze do sakramentu bierzmowania niestety nie może zostać rodzicem chrzestnym. Aby nim zostać oprócz wskazanych wyżej warunków należy spełnić jeszcze dwa: mieć powyżej 16 lat oraz być wolnym od kary kanonicznej. W Polsce zazwyczaj sakrament bierzmowania przyjmuje młodzież w wieku 15 lat, więc aby zostać rodzicem chrzestnym musi odczekać jeszcze rok i spełniać pozostałe wymagania stawiane przez przepisy prawa kanonicznego.

Świadek chrztu a chrzestny bez bierzmowania: nie wszystko jest stracone

Nawet jeżeli osoba, którą wybrałaś na chrzestnego twojego dziecka nie ma sakramentu bierzmowania, pamiętaj, że nie wszystko stracone. Kościół Katolicki nie ma nic przeciwko temu, aby ten człowiek był świadkiem chrztu (Por. kan. 874 § 2), o ile jest ochrzczonym niekatolikiem – na przykład protestantem. Świadka chrztu można powołać tylko razem z chrzestnym katolikiem. Kościół nie ma nic przeciwko, aby dziecko miało tylko jednego chrzestnego, jedną chrzestną lub dwie matki chrzestne albo dwóch ojców chrzestnych.

Chrzestny bez bierzmowania: jak przyjąć sakrament?

Jeżeli wybrany przez Ciebie kandydat na chrzestnego nie ma bierzmowania, ale chce do niego przystąpić, powinien zgłosić się do swojego proboszcza. W dalszej kolejności będzie potrzebne jego uczestnictwo w naukach przygotowujących do bierzmowania, które może być zorganizowane na terenie parafii lub w specjalnym ośrodku. Kolejnym krokiem będzie egzamin z katechizmu – podobny, jaki zdaje młodzież przed bierzmowaniem i samo przystąpienie do tego sakramentu. Przyszły chrzestny bez bierzmowania będzie też musiał podać w kancelarii parafialnej powód, dla którego nie przystąpił do sakramentu wcześniej. Taka sytuacja nie jest więc bez wyjścia. W Polsce do bierzmowania przystępują ludzie w różnym wieku.

Nie tylko chrzestny: bez bierzmowania czasami nie ma też ślubu

Sakrament bierzmowania jest wymagany nie tylko dla osób, które chcą zostać rodzicem chrzestnym. Przyszły chrzestny bez bierzmowania zostanie odrzucony jako kandydat, ale również przy staraniu się o ślub w Kościele katolickim może być to problem, choć nie jest to regułą. Osoby takie powinny przyjąć sakrament bierzmowania przed zawarciem związku małżeńskiego lub też przystąpić do niego po ślubie. Chrzestnym twojego dziecka nie może zostać osoba bez bierzmowania, ale również ktoś, kto żyje w konkubinacie. Co ciekawe, może być nim za to rozwodnik – o ile nie żyje w nowym związku, lecz dochowuje wierności swojej żonie.

Podsumowując, wymagania, jakie musi spełnić przyszły rodzi chrzestny są określone w Prawie Kanonicznym. Musi to być osoba wiary katolickiej, bierzmowana i żyjąca zgodnie z wiarą i naukami kościoła. O ile ten ostatni punkt można trochę podkoloryzować to niestety nie ma możliwości zostania chrzestnym bez bierzmowania.


Sprawdź także:
Archiwum: grudzień 2022
Photo of author

Marek Michalczyk

Z wykształcenia prawnik, z zawodu programista, z pasji muzyk. W życiu staram się wychodzić poza schematy i realizować się we wszystkim, co akurat przynosi mi życie.

Popularne wpisy: