Otoskleroza: choroba młodych kobiet

Otoskleroza to schorzenie błędnika kostnego wywołujące upośledzenie słuchu.
Otoskleroza - kobieta podczas badania ucha.

Otoskleroza to schorzenie błędnika kostnego wywołujące upośledzenie słuchu. Przyczyny jej rozwoju nie są jednoznacznie ustalone – przypuszcza się, że mogą na to wpływać zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Zdecydowanie częściej otoskleroza diagnozowana jest u kobiet, a jej pierwsze objawy występują w trzeciej dekadzie życia.

Z tekstu dowiesz się:

 • co to jest otoskleroza i jakie są jej przyczyny,
 • jak może się objawiać otoskleroza ucha,
 • jak szybko postępuje ta choroba,
 • jak przebiega jej diagnostyka,
 • jakie są metody leczenia.

Otoskleroza to schorzenie błędnika kostnego, w którym dochodzi do nieprawidłowej przebudowy tkanki kostnej – powoduje to unieruchomienie strzemiączka, czyli jednej z trzech kosteczek słuchowych, a to wywołuje z kolei postępujący niedosłuch przewodzeniowy.

Szacuje się, że otoskleroza jest przyczyną od 5 do 9% wszystkich przypadków niedosłuchu oraz od 18 do 22% przypadków niedosłuchu przewodzeniowego. U około 30% chorych z otosklerozą z biegiem czasu rozwija się także niedosłuch czuciowo-nerwowy.

W Europie częstość występowania otosklerozy wynosi 0,3-0,4%. Dwukrotnie częściej chorują kobiety – zazwyczaj pierwsze objawy choroby ujawniają się w trzeciej dekadzie życia.

Przyczyny otosklerozy

Przyczyny otosklerozy nie zostały jak dotąd jednoznacznie określone. Przypuszcza się, że rozwój choroby może być powiązany z czynnikami genetycznymi, zburzeniami autoimmunologicznym oraz przebytymi wcześniej infekcjami wirusowymi (m.in. zakażenie wirusem odry). U kobiet wpływ na rozwój otosklerozy mają także czynniki hormonalne – zdarza się bowiem, że choroba ujawnia się podczas ciąży oraz okresu karmienia.

Otoskleroza – objawy

Do głównych objawów otosklerozy zalicza się:

 • narastający niedosłuch,
 • zawroty głowy,
 • szumy uszne.

W 70-80% przypadków choroba występuje obustronnie, ale objawy pojawiają się stopniowo i niejednocześnie w obu uszach.

Otoskleroza – jak szybko postępuje?

Otoskleroza nie jest schorzeniem o bardzo szybkim, gwałtownym przebiegu. Niedosłuch rozwija się powoli, stopniowo, utrudniając normalne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne czy społeczne. Niekiedy trwać to może nawet kilka lat.

Tympanometria, test trąbki słuchowej – diagnostyka otosklerozy

Dziedziną medycyny, w ramach której diagnozuje się otosklerozę jest otolaryngologia, a konkretniej – audiologia, czyli jedna z jej części. Diagnostyka rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem oraz podstawowego badania laryngologicznego, które pozwala ocenić m.in. wygląd błony bębenkowej. W celu rozpoznania choroby wykonuje się jednak specjalistyczne badania audiometryczne, przede wszystkim audiometrię impedancyjną, która umożliwia ocenę jakości słuchu pacjenta. Polega ona na pobudzaniu błony bębenkowej do drgań rezonansowych przy użyciu generatora dźwięku. Składają się na nią trzy elementy:

 • tympanometria – pomiar ciśnienia w uchu środkowym,
 • pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego – umożliwia diagnostykę uszkodzenia nerwu twarzowego,
 • test trąbki słuchowej – pozwala ocenić jej drożność.

Otoskleroza – operacja najskuteczniejszą metodą leczenia

Jedną z metod farmakologicznego leczenia otosklerozy jest stosowanie fluorku sodu – szacuje się, że pozwala to ustabilizować chorobę u około 50% chorych. Najczęściej jednak u pacjentów wykonuje się operacje mikrochirurgiczne ucha – nie likwidują one co prawda przyczyn choroby, ale łagodzą jej skutki. Jednym z zabiegów jest stapedotomia, podczas której unieruchomione strzemiączko zastępuje się protezą. Możliwe jest także stosowanie przez pacjentów aparatów słuchowych – jest to metoda polecana w przypadku występowania przeciwwskazań do leczenia zabiegowego.


Sprawdź także:
Archiwum: czerwiec 2021
Photo of author

Marek Michalczyk

Z wykształcenia prawnik, z zawodu programista, z pasji muzyk. W życiu staram się wychodzić poza schematy i realizować się we wszystkim, co akurat przynosi mi życie.

Popularne wpisy: