Zmiana nazwiska dziecka – w jaki sposób?

Jeszcze do niedawna zmiana nazwiska dziecka nie była możliwa.
Zmiana nazwiska dziecka

Jeszcze do niedawna zmiana nazwiska dziecka nie była możliwa. Zmieniła to jednak ustawa z dnia 17 października 2008 roku. Co jednak warto wiedzieć to to, że w dalszym ciągu nie istnieje tu pełna dowolność i zmiana nazwiska u dziecka jest możliwa tylko w określonych sytuacjach. Kiedy zatem można dokonać takiej zmiany i jak to zrobić?

Czy wymagana jest zgoda dziecka?

Wielu rodziców rozważających możliwość zmiany nazwiska swojego dziecka nie wie, czy musi ono wyrazić w tej sprawie zgodę. A może do czasu ukończenia przez niego 18 lat, nie ma ono, kolokwialnie mówiąc, nic do gadania w tej kwestii?

Jak się okazuje, dziecko ma dość dużo do powiedzenia na temat swojego nazwiska, ponieważ jeśli tylko ukończy 13 lat, może nie zgodzić się na taką zmianę. Z reguły nie ma jednak z tym problemu, ponieważ zmiana nazwiska u dziecka następuje w chwili, gdy zmieniają je również rodzice z określonych względów.

Zmiana nazwiska dziecka przy rozwodzie

Bardzo często kobieta, która rozwodzi się z mężczyzną, chce, aby jej dziecko również zerwano w symboliczny sposób więź z ojcem, poprzez zmianę jego nazwiska. Czy jest to możliwe? Jak najbardziej tak, z tym jednak zastrzeżeniem, że wyrazić na to zgodę musi ojciec dziecka. Działa to również w drugą stronę. Jeśli to ojciec w wyniku rozwodu i zachowania praw do opieki chce zmienić jego nazwisko, w takim wypadku to matka musi na to wyrazić zgodę. Odstępstwem od tej zasady jest jedynie taka sytuacja, gdy jeden z rodziców pozbawiony zostaje praw rodzicielskich do dziecka, praw do pełnienia czynności prawnych, lub też w chwili jego śmierci.

Co jednak bardzo ważne, zmiana nazwiska nie może w żadnym stopniu wpływać na relacje z jednym z biologicznych rodziców, podobnie nie ma żadnego wpływu na należne dziecku alimenty.
Zmiany nazwiska dziecka w takiej sytuacji można dokonać osobiście w urzędzie stanu cywilnego lub też poprzez wystosowanie pisma, z notarialnie potwierdzonym podpisem. W sytuacji przebywania poza granicami kraju wniosek ten można zrealizować za pośrednictwem polskiego konsula.
Często jednak zdarza się taka sytuacja, gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się w sprawie zmiany nazwiska dziecka. W takiej chwili spór musi rozstrzygnąć sąd opiekuńczy.

Tryb administracyjny zmiany nazwiska dziecka

W sytuacji, gdy dziecko nosi nazwisko ojca, lub dwuczłonowe nazwisko wynikające z połączenia nazwiska matki i ojca, a zachodzi nagła i zasadna potrzeba jego zmiany, istnieje taka możliwość. Umożliwia ją art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2008, który wyraźnie w tej sprawie mówi, że możliwa jest zmiana nazwiska pojedynczego i dwuczłonowego dziecka, pod tym jednak warunkiem, że zgodzi się na to rodzic. Jedynym odstępstwem od tej zasadny, jak też jest wymienione oczywiście w ustawie, jest śmierć obojga rodziców, lub też pozbawienie ich czynności prawnych.

A co gdy ojciec nie wyrazi zgody na zmianę nazwiska?

Często zdarza się tak, że ojciec nie wyraża zgody na to, aby jego dziecko straciło jego nazwisko. Często jest to wynik zwykłej złośliwości, a często naturalna niechęć przed utratą takiego rodzaju związku ze swoim dzieckiem.

Nie oznacza to jednak tego, że matka, która za wszelką cenę chce, aby jej dziecko przestało nosić nazwisko ojca, nie ma w tej kwestii żadnych narzędzi, dzięki którym może swój cel osiągnąć. W jakiej zatem sytuacji dziecko, pomimo sprzeciwu ojca, może mieć zmienione nazwisko? Przede wszystkim wtedy, gdy ojciec zostanie pozbawiony praw rodzicielskim. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce wtedy, gdy ojciec dziecka jest ubezwłasnowolniony lub też, gdy jest niepełnoletni. Oczywiście zmiana nazwiska jest możliwa także wtedy, gdy ojciec dziecka zmarł.

Podsumowanie

Zmiany w prawie spowodowały, że zmiana nazwiska dziecka w razie zaistnienia takiej potrzeby jest możliwa. Nawet w obliczu trudności stwarzanych przez drugiego rodzica. Pamiętać jednak trzeba, że taka procedura nie jest możliwa do zrealizowania z kaprysu lub też złośliwości jednego z rodziców. Sąd bierze pod uwagę jedynie takie sytuacje, które faktycznie powodują, że zmiana nazwiska jest potrzebna i wyjdzie na dobre dziecku. Powoduje to, że rozpoczęcie tej procedury powinno być naprawdę przemyślaną decyzją. Tym bardziej że jest ona dość czasochłonna, co powoduje, że wymagane jest naprawdę poważne uzbrojenie się w cierpliwość.


Sprawdź także:

Archiwum: czerwiec 2020
Photo of author

Marek Michalczyk

Z wykształcenia prawnik, z zawodu programista, z pasji muzyk. W życiu staram się wychodzić poza schematy i realizować się we wszystkim, co akurat przynosi mi życie.

Popularne wpisy: